Šta je „valuta plaćanja“?

Šta je „valuta plaćanja“?

Pripremate se da ugovorite isporuku robe i kupac Vas pita: „Koju valutu plaćanja mi odobravate?“ Možda prvi put izdajete račun i ne znate šta da navedete u delu „Datum valute“. Valuta plaćanja može biti važna karika u lancu Vaše poslovne...
Najčešće greške prilikom izdavanja računa

Najčešće greške prilikom izdavanja računa

Sadržina i elementi računa su propisani članom 42. Zakona o PDV-u. Mnogi smatraju da je to formalnost, ali treba paziti da su elementi računa ujedno ispravni i svrsishodni. Poreska inspekcija prvo polazi od provere formalne ispravnosti Vaših računa, zatim na...
Šifre plaćanja

Šifre plaćanja

Povremeno dobijamo pitanja od klijenata, pod kojom šifrom plaćanja izvršiti određenu transakciju. Naša prva smernica je sledeća: ukoliko transakciju vršite u gotovini, šifra plaćanja počinje sa cifrom 1. Ukoliko transakciju vršite putem e-bankinga, šifra plaćanja...
Avansni račun

Avansni račun

Avansno plaćanje znači plaćanje unapred. Otuda i naziv dokumenta, avansni račun. U prethodnom postu smo spominjali profakturu i šta sledi posle nje. Ukoliko ste platili za robu unapred, po profakturi, a niste je preuzeli do kraja meseca, u tom slučaju je Vaš dobavljač...
Profaktura/Predračun

Profaktura/Predračun

Često dobijate od svojih dobavljača dokumenta koja se zovu: Profaktura Predračun Ponuda Sva tri pobrojana dokumenta imaju istu svrhu, a to je da izvršite uplatu svom dobavljaču unapred. Kada Vam dobavljač kaže „Poslaću ti predračun/profakturu/ponudu to znači da...