Povremeno dobijamo pitanja od klijenata, pod kojom šifrom plaćanja izvršiti određenu transakciju.

Naša prva smernica je sledeća: ukoliko transakciju vršite u gotovini, šifra plaćanja počinje sa cifrom 1. Ukoliko transakciju vršite putem e-bankinga, šifra plaćanja počinje cifrom 2.

GOTOVINSKE TRANSAKCIJE

140 – podizanje gotovine na ime isplate zarade zaposlenom koji ne poseduje tekući račun

141 – podizanje gotovine na ime isplate prevoza, stipendija, humanitarne pomoći, do neoporezivog iznosa

165 – uplata pazara

190 – uplata novca na račun preduzetnika, za likvidnost

BEZGOTOVINSKE TRANSAKCIJE

221 – plaćanje dobavljačima za robu i usluge

240 – zarade za zaposlene

241 – isplate zaposlenima na ime prevoza, stipendija do neoporezivog iznosa

248 – zakup poslovnog prostora fizičkim licima

253 – plaćanje akontacije poreza na dobit, eko takse, komunalne takse

254 – plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, plaćanje poreza na zakup od fizičkih lica

263 – prenos novca između dva tekuća računa u okviru jedne kompanije

281 – pozajmica osnivača u doo kompanijama

290 – prenos novca sa privatnog tekućeg računa preduzetnika na tekući račun preduzetničke radnje, na ime sredstava za likvidnost