Knjigovodstvene usluge i poresko savetovanje

Vođeni prethodnim iskustvom i praksom sa našim timom računovođa i knjigovođa posebnu pažnju posvećujemo svakom klijentu, kvalitet i pouzdanost knjigovodostvenih usluga su nam na prvom mestu.

Pazeći kako na formu-poštujući propise i zakone, tako i na suštinu-sugerisanjem i pružanjem smernica o pravcima Vašeg biznisa, obezbeđujemo potpunu podršku kroz knjigovodstvene usluge koje pruža naša agencija.

Knjigovodstvena agencija Vam nikad nije bila bliža. Uz pomoć elektronske dostave knjigovodstvene dokumentacije, blagovremeno dobijate rezultate knjiženja.

Savremeno knjigovodstvo prepoznaje značaj brzine i tačnosti informacija, prateći rast i razvoj savremenog biznisa, gde brzina protoka informacija predstavlja jedan od uslova za donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka TYB Consulting svojim klijentima omogućava bezbednu razmenu podataka preko klauda, na taj način brzo, lako i jednostavno možete nam dostaviti dokumentaciju sa Vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona. Korišćenjem najsavremenijih alata svakodnevno unapređujemo kvalitet naših knjgovodstvenih usluga.

Knjigovodstvo i računovodstvo

Vođenje knjiga, obračuni, evidencije, završni računi
N

Glavna knjiga

N

Završni račun

N

Blagajna

N

Osnovna sredstva

N

Izdati i primljeni računi

N

Transferne cene

N

Robno knjigovodstvo

N

Evidencija servisa

N

Obračun PDV

N

Devizno poslovanje

N

Pogonsko knjigovodstvo

N

Službeni putevi

Obračun zarada i naknada i evidencija kadrova

Prijave, odjave, obračuni, ugovori, naknade
N

Prijava zaposlenih

N

Ugovor o dopunskom radu

N

Ugovor o delu

N

Zastupanje pred poslovnim bankama

N

Odjava zaposlenih

N

Ugovor o privremeno-povremenim poslovima

N

Naknada od autorskih i srodnih prava

N

Usluga interne regulative

N

Obračun zarada

N

Ugovor o pravima i obavezama direktora

N

Zastupanje pred poreskim organima

N

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Usluge u saradnji sa našim partnerima

Ugovori, rešenja, pravilnici
N

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

N

Ugovor o radu

N

Rešenje o godišnjem odmoru

N

Pravilnik o radu

N

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

N

Ugovor o dopunskom radu

N

Rešenje o plaćenom/neplaćenom odsustvu

N

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

N

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

N

Ugovor o privremeno-povremenim poslovima

N

Pravilnik o vršenju popisa

N

Službeni putevi

NAJČEŠĆA PITANJA

Koja je cena knjigovodstvenih usluga za moju firmu?

Cena knjigovodstvenih usluga zavisi od pravne forme, veličine, broja zaposlenih, delatnosti, obima knjigovodstvenog posla. Prilikom formiranja cena polazimo od specifičnosti svakog klijenta, kako bismo knjigovodstvene usluge uskladili sa poslovanjem Vaše kompanije.

Da li pružate usluge samo ako je potpisan ugovor i na koje vreme se potpisuje ugovor?

Pored klijenata sa kojima imamo ugovore, pružamo i povremene usluge kao što su obračun zakupa, poreza na dohodak građana…, takođe pružamo samo jedan deo knjigovodstvenih usluga, pa tako imamo klijente za koje radimo samo obračun zarada i naknada ili kontrolu uvoza ili obaveštavanje o promenama zakonskih regulativa.

Ugovori nisu vremenski ograničeni, oni se aktivni dok postoji potreba klijenata za pružanjem knjigovodstvenih usluga.

Koliko će me koštati porezi i doprinosi mesečno?

Ukoliko ste paušalno oporezovani, mesečne obaveze za poreze i doprinose će biti propisani rešenjem od strane Poreske uprave i zavise od mesta (opštine) gde ste registrovali kompaniju, šifre delatnosti koju ste odabrali, broja godina itd. (Link za paušalni kalkulator).

Ukoliko ste preduzetnik ili doo, morate plaćati doprinose na minimalnu osnovicu, koji će biti manji ukoliko ste već negde u radnom odnosu.

Da li mogu da otvorim firmu ako sam već negde zaposlen?
Nemate ograničenja, osim ako niste zaposleni u javnom sektoru, pa bi Vaša kompanija bila u sukobu interesa sa Vašim radnim mestom. Na primer, ne možete otvoriti maloprodajni objekat ukoliko ste tržišni inspektor. Sa stanovišta poreza i doprinosa, obaveze u Vašoj novoosnovanoj kompaniji će biti manje pošto ste već primarno socijalno osigurani.
Koje su moje obaveze prema vama?
Redovna dostava dokumentacije (ulaznih, izlaznih računa, izvoda), blagovremeno obaveštavanje o planiranim poslovnim promenama ili projektima, redovno plaćanje obaveza.
Šta mogu da kupujem karticom firme?
Kada kupujete karticom firme, važno je da tražite gotovinski račun, koji obavezno sadrži PIB Vaše kompanije. Karticom firme možete kupovati sve što je vezano za delatnost Vaše firme, gorivo za automobil ukoliko imate iznajmljen ili u vlasništvu kompanije, ručak u restoranu, hemiju za održavanje poslovnog prostora, inventar i kancelarijski materijal, računarsku opremu. Karticom firme ne biste trebali plaćati dečije igračke, novine, cigarete, obuću osim ako nije HTZ, parfeme i šminku, konfekciju za ličnu upotrebu i slično.
Da li mogu da podižem novac sa poslovnog račun ako sam DOO?
Možete podizati novac sa poslovnog računa kompanije, ukoliko taj novac bude opravdan gotovinskim računima ili službenim putevima. U slučaju da podignutu gotovinu u toku godine niste opravdali u punom iznosu, nepokriveni deo se može tretirati kao uzimanje iz imovine za lične potrebe i biti oporezovan sa 60% kao zarada, ili u boljem slučaju sa 15% kao dividenda.
Koliko me koštaju doprinosi za radnike?
Za zaposlene koji su prijavljeni ugovorom o radu na puno radno vreme, bilo određeno ili neodređeno, iznos poreza i doprinosa iznose približno 60% na iznos neto zarade.
Da li ja moram da izdajem elektronske fakture?
Do kraja 2022.-e godine ste u obavezi da izdajete e-fakture subjektima javnog sektora (škole, državne bolnice, opštine, ministarstva itd), kao i da primate fakture od istih. Od 01.01.2023. godine svi privredni subjekti (i privatni i javni) su u obavezi da razmenjuju elektronske fakture putem sistema elektronskih faktura.
Do kada moram da platim obaveze za zarade?
Obaveze za zarade moraju se platiti poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec. Na primer, doprinosi za Septembar 2022 se moraju platiti do 31.10.2022.
Da li moram da imam elektronski sertifikat?
Elektronski sertifikat je obavezan za zakonske zastupnike doo kompanija i preduzetnike, najpre radi predavanja i potpisivanja završnih računa, a od ove godine i zbog prijema i izdavanja elektronskih faktura, a za doo kompanije i zbog upisa u evidenciju stvarnih vlasnika.
Koliko puta mesečno moram da dostavim dokumentaciju?
Dostava dokumentacije je organizovana elektronski, putem G-drive-a, tako da možete odmah po prijemu fakture od dobavljača istu skenirati telefonom i postaviti je na g-drive. Na taj način se izbegava knjiženje u poslednji čas, ažurne kartice obaveza i potraživanja, i poštovanje propisanih rokova u smislu PDV prijave.
Koliko minimalno moram da platim zaposlenog?
Radnik prijavljen ugovorom o radu, na puno radno vreme, mora imati minimalno 201,22din/h plus topli obrok i regres. Svaki mesec ima različit broj radnih sati, te će tako minimalna zarada za Oktobar iznositi 33.804,66, dok će za Decembar minimalna zarada iznositi 35.414,72 dinara.

 Za više informacija

pozovite odmah

Adresa

Šumadijska 39, Zemunske kapije
11080 Zemun, Beograd

Radno vreme

Pon-Pet 09:00 – 17:00