Poreske i računovodstvene konsultacije

Za preduzetnike i one koji tek treba da uđu u preduzetničke vode

 

Sa punim setom knjigovodstvenih usluga, posebno se izdvajamo po specijalizovanoj eksternoj usluzi obračuna zarada. Naš tim stručnjaka posvećen je preciznom i efikasnom izračunavanju zarada za zaposlene, uključujući obračun naknada i različitih primanja kao što su troškovi prevoza, dnevnice, jubilarne nagrade i stipendije.

Pružamo i posebnu pažnju obračunu zarada za zaposlene upućene u inostranstvo, kao i obračunu bolovanja, obustava za kredite i izvršitelje, te obračunu ugovora van radnog odnosa.

Usluga obuhvata

 • Odabir odgovarajućeg poreskog modela prilikom osnivanja Vaše kompanije
 • Odabir odgovarajuće pravne forme prilikom osnivanja Vaše kompanije
 • e-Fakture – Novine i praktična primena (registracija E-Uprava, Registracija na SEF, izdavanje E-Faktura, storniranje, unos podataka u pojedinačnu i zbirnu evidencije…)
 • e-Fiskalizacija – Obaveza izdavanja fiskalnih računa za ostvaren promet za promet u Srbiji i inostranstvu, evidentiranje poslovne jedinice, preuzimanje bezbednosnog elemena, kontrola prometa na portalu e-Porezi
 • Odgovori na aktuelna pitanja iz oblasti poreza i računovodstva
 • Priznavanje troškova kompanije u Poreskom bilansu
 • Poresko savetovanje i optimizacija iz oblasti PDV-a, poreza po odbitku,poreza na imovinu, poreza na dohodak građana
 • Obračun zarada i naknada zarada
 • Efekti transakcija između povezanih lica
 • Poreski efekti transakcija sa inostranstvom
 • Savetovanje i efekti poslovnih transakcija vezanih za međunarodnu trgovinu uvoz, izvoz, reeksport, ustupanje potraživanja, međunarodne kompenzacije
 • Izrada studije za složenije poreske i računovodstvene transakcije

Konsultacije se mogu obavljati u usmenoj formi ili putem email-a, kao i putem društvenih mreža Instragram, Facebook ili Linkedin.

 

Zakažite Vaše konsultacije
Za više informacija pozovite odmah ili nam pišite.

+381 63 42 55 83
konsultacije@tyb-cons.com

Portfolio
delatnosti

Knjigovodstvene usluge i poresko savetovanje za delatnosti

N

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

N

Proizvodnja nameštaja

N

Građevinarstva

N

Popravka motornih vozila i motocikala

N

Usluge redovnog čišćenja zgrada

N

Reklamiranja i istraživanja tržišta

N

Trgovina na veliko

N

Trgovina na malo

N

Online trgovina

N

Računarsko programiranje

N

Upravljačke delatnosti - saveti u vezi sa upravljanjem

N

Arhitektura i inženejrstvo

N

Ostale stručne naučne i tehničke delatnosti

N

Ostalo obrazovanje

N

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

N

Frizerskih i kozmetičkih salona

Zakažite konsultacije

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

TYB Consulting

Knjigovodstvena agencija

RAČUNOVODSTVO POREZI I FINANSIJE

NAJČEŠĆA PITANJA

Koja je cena knjigovodstvenih usluga za moju firmu?

Cena knjigovodstvenih usluga zavisi od pravne forme, veličine, broja zaposlenih, delatnosti, obima knjigovodstvenog posla. Prilikom formiranja cena polazimo od specifičnosti svakog klijenta, kako bismo knjigovodstvene usluge uskladili sa poslovanjem Vaše kompanije.

Da li pružate usluge samo ako je potpisan ugovor i na koje vreme se potpisuje ugovor?

Pored klijenata sa kojima imamo ugovore, pružamo i povremene usluge kao što su obračun zakupa, poreza na dohodak građana…, takođe pružamo samo jedan deo knjigovodstvenih usluga, pa tako imamo klijente za koje radimo samo obračun zarada i naknada ili kontrolu uvoza ili obaveštavanje o promenama zakonskih regulativa.

Ugovori nisu vremenski ograničeni, oni se aktivni dok postoji potreba klijenata za pružanjem knjigovodstvenih usluga.

Koliko će me koštati porezi i doprinosi mesečno?

Ukoliko ste paušalno oporezovani, mesečne obaveze za poreze i doprinose će biti propisani rešenjem od strane Poreske uprave i zavise od mesta (opštine) gde ste registrovali kompaniju, šifre delatnosti koju ste odabrali, broja godina itd. (Link za paušalni kalkulator).

Ukoliko ste preduzetnik ili doo, morate plaćati doprinose na minimalnu osnovicu, koji će biti manji ukoliko ste već negde u radnom odnosu.

Da li mogu da otvorim firmu ako sam već negde zaposlen?
Nemate ograničenja, osim ako niste zaposleni u javnom sektoru, pa bi Vaša kompanija bila u sukobu interesa sa Vašim radnim mestom. Na primer, ne možete otvoriti maloprodajni objekat ukoliko ste tržišni inspektor. Sa stanovišta poreza i doprinosa, obaveze u Vašoj novoosnovanoj kompaniji će biti manje pošto ste već primarno socijalno osigurani.
Koje su moje obaveze prema vama?
Redovna dostava dokumentacije (ulaznih, izlaznih računa, izvoda), blagovremeno obaveštavanje o planiranim poslovnim promenama ili projektima, redovno plaćanje obaveza.
Šta mogu da kupujem karticom firme?
Kada kupujete karticom firme, važno je da tražite gotovinski račun, koji obavezno sadrži PIB Vaše kompanije. Karticom firme možete kupovati sve što je vezano za delatnost Vaše firme, gorivo za automobil ukoliko imate iznajmljen ili u vlasništvu kompanije, ručak u restoranu, hemiju za održavanje poslovnog prostora, inventar i kancelarijski materijal, računarsku opremu. Karticom firme ne biste trebali plaćati dečije igračke, novine, cigarete, obuću osim ako nije HTZ, parfeme i šminku, konfekciju za ličnu upotrebu i slično.
Da li mogu da podižem novac sa poslovnog račun ako sam DOO?
Možete podizati novac sa poslovnog računa kompanije, ukoliko taj novac bude opravdan gotovinskim računima ili službenim putevima. U slučaju da podignutu gotovinu u toku godine niste opravdali u punom iznosu, nepokriveni deo se može tretirati kao uzimanje iz imovine za lične potrebe i biti oporezovan sa 60% kao zarada, ili u boljem slučaju sa 15% kao dividenda.
Koliko me koštaju doprinosi za radnike?
Za zaposlene koji su prijavljeni ugovorom o radu na puno radno vreme, bilo određeno ili neodređeno, iznos poreza i doprinosa iznose približno 60% na iznos neto zarade.
Da li ja moram da izdajem elektronske fakture?
Do kraja 2022.-e godine ste u obavezi da izdajete e-fakture subjektima javnog sektora (škole, državne bolnice, opštine, ministarstva itd), kao i da primate fakture od istih. Od 01.01.2023. godine svi privredni subjekti (i privatni i javni) su u obavezi da razmenjuju elektronske fakture putem sistema elektronskih faktura.
Do kada moram da platim obaveze za zarade?
Obaveze za zarade moraju se platiti poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec. Na primer, doprinosi za Septembar 2022 se moraju platiti do 31.10.2022.
Da li moram da imam elektronski sertifikat?
Elektronski sertifikat je obavezan za zakonske zastupnike doo kompanija i preduzetnike, najpre radi predavanja i potpisivanja završnih računa, a od ove godine i zbog prijema i izdavanja elektronskih faktura, a za doo kompanije i zbog upisa u evidenciju stvarnih vlasnika.
Koliko puta mesečno moram da dostavim dokumentaciju?
Dostava dokumentacije je organizovana elektronski, putem G-drive-a, tako da možete odmah po prijemu fakture od dobavljača istu skenirati telefonom i postaviti je na g-drive. Na taj način se izbegava knjiženje u poslednji čas, ažurne kartice obaveza i potraživanja, i poštovanje propisanih rokova u smislu PDV prijave.
Koliko minimalno moram da platim zaposlenog?
Radnik prijavljen ugovorom o radu, na puno radno vreme, mora imati minimalno 201,22din/h plus topli obrok i regres. Svaki mesec ima različit broj radnih sati, te će tako minimalna zarada za Oktobar iznositi 33.804,66, dok će za Decembar minimalna zarada iznositi 35.414,72 dinara.

 Za više informacija

pozovite odmah

Adresa

Šumadijska 39, Zemunske kapije
11080 Zemun, Beograd

Radno vreme

Pon-Pet 09:00 – 17:00