Pripremate se da ugovorite isporuku robe i kupac Vas pita: „Koju valutu plaćanja mi odobravate?“

Možda prvi put izdajete račun i ne znate šta da navedete u delu „Datum valute“.

Valuta plaćanja može biti važna karika u lancu Vaše poslovne politike.

Na primer, izdajete račun 01.09.2021. i navodite da je valuta plaćanja 7 dana.

To znači da kupac treba da Vam uplati iznos sa fakture najkasnije 08.09.2021.

Prema valuti planirate i dinamiku budućih priliva.

Takođe možete u duhu dugoročne saradnje pregovarati sa Vašim dobavljačem da Vam produži valutu. Na taj način možete dobiti na vremenu za izmirivanje obaveza, a u međuvremenu naplatiti svoja potraživanja od kupaca.

Idealna poslovna politika je da valuta ka kupcima bude kraća od valute koju imate od dobavljača. Tako postižete da naplatom potraživanja od kupaca obezbedite sredstva iz kojih ćete izmirivati svoje obaveze ka dobavljačima. Drugim rečima, bićete likvidni.

U praksi je to naravno drugačije.

Ali sada znate kako upotrebiti ovu poslovnu kategoriju u Vašu korist.

Kako biste uspešno manevrisali između naplate i obaveza, potrebno je blagovremeno i analitički voditi kartice kupaca i dobavljača, u čemu Vam pomažu ažurne računovodstvene evidencije!