Često dobijate od svojih dobavljača dokumenta koja se zovu:

  • Profaktura
  • Predračun
  • Ponuda

Sva tri pobrojana dokumenta imaju istu svrhu, a to je da izvršite uplatu svom dobavljaču unapred.

Kada Vam dobavljač kaže „Poslaću ti predračun/profakturu/ponudu to znači da njegova poslovna politika podrazumeva da ne isporučuje svoju robu dok Vi ne platite za istu.

Važno je istaknuti da profaktura/predračun/ponuda NIJE obavezujući dokument. Vi možete, a i ne morate izvršiti isplatu dobavljaču po osnovu tog dokumenta, u zavisnosti da li Vam odgovaraju uslovi : cena, rok plaćanja, količina, vrsta i kvalitet navedene robe ili usluge, mesto isporuke.

Profaktura/predračun/ponuda nije validan dokument za knjiženje.

Šta raditi posle plaćanja profakture, sledi u našem narednom tekstu.