MINIMALNA CENA RADA ZA 2024. GODINU

MINIMALNA CENA RADA ZA 2024. GODINU

Prema odluci vlade, minimalna cena rada za sve isplate od 1. januara 2024. godine iznosiće 271 dinar po satu, što predstavlja povećanje od 17,826 odsto u odnosu na dosadašnju cenu rada od 230 dinara, koja važi do 31. decembra 2023. godine. Ukoliko poslodavci zbog...
MINIMALNA CENA RADA ZA 2024. GODINU

Promet vlasnika korporacijske kartice

Kada jedan PDV obveznik vrši promet imaocu korporacijske kartice propisano je da se fiskalni račun koji se tada izdaje ne smatra računom u smislu Zakona o PDV. U tom slučaju se na kraju poreskog perioda storniraju fiskalni računi (izdaju računi refundacije) i izda...