Vršite neke od usluga iz oblasti građevinarstva?

Proverite da li se današnja tema odnosi možda i na Vaše poslovanje.

Počev od 01.07.2021. stupile su na snagu važne izmene u smislu primene člana 10. i najvažnija promena je isključivanje određenih usluga iz sektora građevinarstva.

Navodimo vrste usluga koje se više ne smatraju uslugama iz oblasti građevinarstva:

-Isporuka i ugradnja elemenata za kuhinje i kupatila

-Isporuka i ugradnja pojedinačnih uređaja za grejanje/hlađenje

-Isporuka i usluge u okviru uređenja zelenih površina

-Popravka opreme i delova opreme koja je sastavni deo objekta

-Popravka instalacija i delova instalacija

-Isporuka i ugradnja sistema za zalivanje i navodnjavanje