Česta pojava je da pravna lica i preduzetnici u skladu sa svojim poslovnim aktivnostima, primaju usluge iz inostranstva, pogotovo usluge marketinga.

Ukoliko niste u sistemu PDV-a, a pretežno plaćate usluge ino dobavljačima iz inostranstva, preporuka je da se evidentirate u sistem PDV-a kako biste izbegli dodatni trošak.

Primer: Račun za usluge marketinga kompanije Facebook glasi na 1.000,00 eur.

Ukoliko niste u sistemu PDV-a postajete poreski dužnik, morate interno obračunati PDV i tako obračunati PDV i da platite.

Ukupan trošak u Vašem slučaju je 1.200,00 eur.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze je 10.-i u mesecu.