Pojavljuje se kandidat za posao, treba mu dodatni prihod koji bi zaradio u Vašem preduzeću, ali naglašava da je već u radnom odnosu u drugoj kompaniji.

Pitate se koji model ugovora možete da mu ponudite.

Odgovor je Ugovor o dopunskom radu.

Ovaj model ugovora se može sklopiti samo sa licem koje je već prijavljeno na puno radno vreme kod drugog poslodavca.

Maksimalno radno vreme za obavljanje dopunskog rada jeste trećina punog radnog vremena.

Dakle lice koje biste angažovali putem ovog modela, bi radilo 40 sati nedeljno kod svog prvog poslodavca, i najviše 13,33 časova nedeljno u Vašoj kompaniji. (40/3)

Lica sa kojima NIJE DOZVOLJENO sklopiti ugovor o dopunskom radu su:

-penzioneri

-nezaposlena lica

-zaposlena lica koja su prijavljena na pola radnog vremena kod drugog poslodavca

Prilikom obračuna naknade za dopunski rad važe posebna pravila, a jedno od njih je da se na naknadu po osnovu dopunskog rada ne plaćaju doprinos za zdravstvo i doprinos za slučaj nezaposlenosti.

Međutim, s obzirom na posebna pravila obračunavanja, ovaj model nije toliko povoljniji u smislu troškova zarada koje ćete imati.

Na primer, ukoliko odredite neto naknadu od 10.000,00 dinara za lice koje angažujete po osnovu dopunskog rada, doprinosi će iznositi 5.723,27 dinara.

Dakle, ukupan trošak će biti 15.723,27.

Lice sa kojim sklapate ugovor o dopunskom radu ne prijavljujete na centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.