Često imamo situaciju da se poreska osnovica za obračun poreza na dobit ili poreza na prihod od samostalne delatnosti razlikuje od dobiti pre oporezivanja koja je iskazana u knjigama.

Razlog tome jesu troškovi nastali u toku godine a koji se ne priznaju u svom punom iznosu u poreskom bilansu kao i troškovi koji su nastali u toku godine a nije izvršena isplata po osnovu obaveza za ove troškove.

 

Vrsta troškova koji se priznaju u poreskom bilansu u periodu kada su isplaćeni jesu troškovi iz člana 9. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana:

-Dokumentovana naknada za prevoz za dolazak i odlazak sa posla

-Dnevnice za služebena putovanja u zemlji i inostranstvu

-Naknada troškova smeštaja na službenom putu

-Naknada troškova prevoza na službenom putu

-Naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu

-Solidarna pomoć u slučaju bolesti, rehabilitacije, invalidnosti, smrti zaposlenog ili člana njegove porodice

-Poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina povodom Nove Godine i Božića

-Jubilarne nagrade zaposlenima

-Premije koje poslodavac plaća za dobrovoljno penzijsko osiguranje

-Premije koje poslodavac plaća za dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

 

Kao i troškovi iz člana 37a Zakona o porezu na dohodak građana koji se odnosi za preduzetnike:

 

-Lična zarada preduzetnika

-Troškovi službenog putovanja do propisanog neoporezivog iznosa

-Obračunati i plaćeni doprinosi za preduzetnike koji se nisu opredelili za ličnu zaradu

 

Navedeni troškovi koji su nastali u 2021. godini, a obaveze po osnovu nastalih troškova isplaćene u 2022. godini, biće priznati kao trošak u poreskom bilansu za 2022. godinu.

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com