Procedura odobravanja kredita podrazumeva između ostalog i dostavljanje Vašeg bruto bilansa.

Koje podatke banka razmatra prilikom procene Vašeg poslovanja?

Najpre, banka analizira likvidnost Vaše firme. Likvidnost znači sposobnost izmirivanja kratkoročnih obaveza.

Likvidnost treba biti taman tolika da uvek možete izmiriti i nepredviđene troškove. Banka na taj način procenjuje da li ćete biti redovni pri isplati rata kredita.

Posmatraju se i sposobnost izmirivanja obaveza prema dobavljačima, kao i uspešnost naplate potraživanja od kupaca.

Tražiće Vam i kartice ključnih kupaca i dobavljača.

U analizi pripomažu pokazatelji kao što su racio obrta potraživanja od kupaca, prosečan period naplate od kupaca, racio obrta zaliha i slično.

Banku takođe interesuje kakva je struktura imovine, na primer da li firma posedujete opremu ili nekretnine, kako bi procenila iznos zaloge kojom bi osigurala odobreni kredit.

Bitan podatak je i odnos sopstvenih i pozajmljenih sredstava, tačnije koliko novca generiše Vaš biznis, u odnosu na pozajmljena sredstva.

Kada imate velike obaveze ka dobavljačima, to se posmatra kao da Vas dobavljači kreditiraju i to beskamatno.

Posmatra se i zaduženost, eventualna opterećenost kreditima iz ranijih perioda.

Banka želi da vidi koliko pametno investirate, stoga se računa i profitabilnost uloženih sredstava, jedan od pokazatelja je odnos između dobiti i imovine.

Naravno, važno je i da imate dobitak, produkt zdravog biznisa.

Konačan zaključak zavisi od vrste delatnosti i prirode privredne grane kojom se bavite.

Za analiziranje Vaših bilansa stojimo na raspolaganju