Rok za podnošenje prijave za tekuću godinu je 31. Jul 2022. godine, a iznos se određuje na godišnjem nivou.

Prijava se podnosi na portalu LPA, a visina naknade se određuje na osnovu stepena negativnog uticaja na životnu sredinu i veličine pravnog lica.

 

Obaveza se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca, na osnovu rešenja organa jedinice lokalne samouprave za javne prihode.

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com