Poslali ste zaposlene na službeni put u zemlji i hotel je izdao račun na ime Vaše kompanije, za usluge smeštaja, ishrane i boravišne takse.

Imate pravo da odbijete PDV za uslugu smeštaja, ali ne i za ishranu zaposlenih u okviru hotela.

Uslovi koji trebaju biti ispunjeni

– Usluga smeštaja na računu mora biti iskazana odvojeno od svih drugih stavki

– Da su zaposleni upućeni na službeni put