Ukoliko angažujete fizičko lice iz inostranstva, koje će Vam pružati određene usluge (prevod, obuka zaposlenih, predavanja) na teritoriji Republike Srbije vrednost ovih usluga se oporezuje kao prihod po osnovu ugovora o delu, 20 % poreza na bruto prihod uz priznavanje normiranih troškova od 20 %

Primer:

1 Ugovorena neto naknada za rad 120.000,00

2 Naknada troškova prevoza neto 0,00

3 Ukupno primanje koje ima karakter naknade (ugovorena naknada + prevoz) 120.000,00

4 Koeficijent za preračun sa neto na bruto 1,1904

5 Bruto naknada (3×4) 142.857,14

6 Normirani troškovi (5×20%) 28.571,43

7 Oporezivi prihod (5-6) 114.285,71

8 Porez na druge prihode (7×20%) 22.857,14

9 Neto za isplatu 120,000.00

10 Ukupan trošak poslodavca 142.857,14