Ukoliko ste u Vašim knjigama izvršili otpis potraživanja koja su nenaplativa, ta radnja nije dovoljna da bi se tako nastao trošak priznao i u poreskom bilansu.

Potrebno je i priložiti dokaz da je:

-Podneta tužba radi rešavanja spora

-Da je podnet predlog za izvršenje ili predlog o sprovođenju izvršenja

 

Ako je poslovni partner u likvidaciji

-Dokaz da je dužniku blagovremeno podneta prijava potraživanja

 

Ako je poslovni partner u stečaju

-Da obezbedi dokaz da je nadležnom sudu blogovremeno podneo potraživanja u stečajnu masu

 

Bez navedenih dokaza, osnovica za obračun poreza će Vam biti uvećana za iznos otpisanih potraživanja tj za taj iznos će osnovica za porez biti veća u poreskom bilansu nego dobitak iskazan u poslovnim knjigama.

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com