Ukoliko u periodu od 01.03.2022. do 31.12.2022. godine zaposli lice koje nije bilo osigurano u periodu od 01.01.2019. do 28.02.2022. godine poslodavac se oslobađa plaćanja 70% poreza na zaradu i 100% doprinosa za PIO .

Ovim se poslodavci podstiču da zapošljavaju mlada lica koja završavaju ili su tek završili studije.

Uslov za korišćenje ove olakšice jeste da sa zaposlenim bude ugovorena BRUTO 1 zarada u iznosu većem od 76.500,00 dinara, odnosno neto zarada veća od 55.500,00

Korišćenjem olakšice opterećenje neto zarade porezima i doprinosima će sa sadašnjih skoro 60% pasti na nešto više od 18%

Bez olakšica:

Neto zarada: 55.500,00 RSD Porezi i doprinosi:33.261,13 RSD

Sa olakšicama:

Neto zarada: 55.500,00 RSD Porezi i doprinosi:10.157,93 RSD

Ova olakšica važi do 31.12.2024.godine