Da se podsetimo status kvalifikovanog novozaposlenog lica stiče lice ako:

u periodu 01.01.2019. – 31.12.2019. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva

u periodu 01.01.2019. – 30.04.2020. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika člana privrednog društva

Zasnovan radni odnos u periodu od 01.01.2020-30.04.2020 i 01.05.2020-31.12.2020. godine

Olakšica se ogleda u oslobođenja od plaćanja obračunatih poreza i doprinosa i to:

70% poreza i 100% doprinosa, za zarade isplaćene od 01.01.2020 – 31.12.2020.

65% poreza i 95% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2021. – 31.12.2021.

60% poreza i 85% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2022. – 31.12.2022.

Uslov je i da se poveća broj zaposlenih u odnosu na broj 31.12.2019. godine ili na 31.12. godine u kojoj se započne obavljanje delatnosti.

DODATNI USLOVI UZ PRODUŽENJE VAŽENJA OLAKŠICE DO 31.12.2025.godine

Pored postojećih kvalifikovanih novozaposlenih, status kvalifikovanog novozaposlenog lica stiče lice ako u periodu 01.01.2019. – 31.12.2021. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika člana privrednog društva, a imalo je status osiguranika preduzetnika.

Uslov za poslodavce da mogu da koriste ovu vrstu olakšice je da su na dan 31.12.2020 imali najviše 30 zaposlenih i da je povećan broj zaposlenih u odnosu na dan 31.12.2019 ili 31.12. godine u kojoj je započeo poslovanje.

Da zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem 01.01.2022.-31.12.2025.godine, a ako je lice imalo status preduzetnika osiguranika da zasnuju radni odnos u periodu 01.01.2022-30.04.2022. godine

Olakšica se ogleda u oslobođenja od plaćanja obračunatih poreza i doprinosa i to:

60% poreza i 85% doprinosa, za zarade isplaćene od 01.01.2022 – 31.12.2022.

50% poreza i 75% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2023. – 31.12.2023.

40% poreza i 65% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2024. – 31.12.2024.

30% poreza i 55% doprinosa za zarade isplaćene od 01.01.2025. – 31.12.2025.

**Od 01.01.2023 prestaju da važe olakšice, za kvalifikovano novozaposleno lice, ako je ugovor o radu sačinjen posle 30.06.2021, a lice je posle 01.01.2020.godine bilo zaposleno kod poslodavca je prema zvaničnim podacima sa APR-a na dan 31.12.2020 imalo više od 30 zaposlenih.

Važna napomena: Za bivše preduzetnike se oslobođenja umanjuju za 3 procentna poena.

Na ove olakšice ima pravo i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2021. god. ukoliko u periodu korišćenja oslobođenja nema povezana lica. Sticanjem povezanih lica , gubi pravo na korišćenje ove olakšice.

Zaposleni može preneti olakšicu i kod drugog poslodavca, pod uslovom da poslodavac ispunjava uslove olakšice.