Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, za isplate od 01.02.2022. godine u primeni su novi nepoporezivi iznosi za:

 

Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada 4.359,00 RSD

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji 2.617,00 RSD

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom 7.630.00 RSD

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice 43.591,00 RSD

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića 10.898,00 RSD

Jubilarna nagrada zaposlenima 21.794,00 RSD

Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog ili zaposlenog/penzionisanog zaposlenog koja se isplaćuje njegovoj porodici 76.281,00 RSD

 

Stipendije i krediti učenika i studenata 33.413,00 RSD

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi 10.898,00 RSD

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva 5.851,00 RSD

Novčana pomoć, nagrade ili druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca 14.480,00 RSD

Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija 111.380,00 RSD

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6.541,00 RSD

 

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 111.380,00 RSD

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com