MOJA PRVA PLATA-Rok za prijavu poslodavaca je produžen do četvrtka 23.09.2021.do 23:59h

 

Oni poslodavci koji nisu registrovani u APR-u, prijave mogu slati do 23.09.2021. do 12h isključivo na mejl mpp@ite.gov.rs

 

Podsećamo da je cilj programa osposobljavanje mladih ljudi za rad.

 

Mladima srednjeg obrazovanja je obezbeđena mesečna naknada u iznosu od 22.000,00 dinara,

 

dok je za mlade visokog fakultetskog obrazovanja predviđena mesečna naknada od 26.000,00 dinara.

 

Naknade isplaćuje država direktno na tekući račun lica.

 

Program traje 9 meseci