-Subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija

-Subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora, uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora

-Subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora

-Subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija, uključujući i sve zahteve za isplatu

-Poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora

Slučajevi kada NE POSTOJI obaveza izdavanja e faktura

-Promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju

-Ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma

-Nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga, uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke

-Isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju

-Promet dobara i usluga bez naknade

-Transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem

-Zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa

Izuzetak: Kada subjekt javnog sektora ne može da izvrši plaćanje dok se faktura ne registruje na CRF

U ovom slučaju izdati dokument iz maloprodaje se stornira, a na osnovu toga se izdaje e faktura i registruje na CRF, ovo tehničko rešenje će važiti dok ne bude mogućnosti da se računi iz maloprodaje registruju na CRF.

ZAKAŽITE VAŠE KONSULTACIJE

Za više informacija pozovite nas ili nam pišite.

+381 63 42 55 83

konsultacije@tyb-cons.com