Kao što smo pominjali u nekom od ranijih tekstova, u većini slučajeva, izdavanje računa se ne može vršiti pre pruženih usluga.

Zakon o PDV-u propisuje izuzetak za ovo pravilo u slučaju kada vršite neke od usluga kao što su:

– usluga iznajmljivanja softvera

– usluge koje su povezane sa realizacijom iznajmljivanja softvera

– usluga tehničke podrške

– davanje prava na korišćenje industrijske svojine (patent, žig…)

– ustupanje baze podataka na korišćenje

Ono što je važno napomenuti je da se u ovom slučaju na računu ne iskazuje datum prometa