Članom 118. Zakona o radu propisano je pravo zaposlenog na naknadu troškova za:

-ishranu u toku radnog vremena, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način

-regres za korišćenje godišnjeg odmora

Regres se može isplaćivati svakog meseca ili se može isplatiti odjednom u iznosu koji je predviđen opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

Zakonom nije propisan minimalni iznos za isplatu navedenih naknada.

Važno je naglasiti da topli obrok i regres nisu podrazumevani iznosi u minimalnoj zaradi, što znači da zaposleni mora u toku jednog meseca da primi najmanje iznos minimalne zarade uvećan za iznos toplog obroka i regresa.