Student može primati stipendiju, ali nema poreskog oslobođenja već ta isplata ima tretman zarade sa svim pripadajućim porezima i doprinosima

Ukoliko je u radnom odnosu, ne može se ostvariti poresko oslobođenje po osnovu stipendije

Članom 8. pravilnika

Pravo na poresko izuzimanje po osnovu stipendija i kredita ne može se ostvarivati za stipendije i kredite koji se isplaćuju:

1) licima koja su zaposlena kod davaoca stipendija ili kredita;

2) učenicima koji pohađaju osnovnu školu (obavezno osnovno obrazovanje).

Pravilinik koji definiše ove uslove:

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKA IZUZIMANJA ZA PRIMANJA PO OSNOVU POMOĆI ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, ORGANIZOVANE SOCIJALNE I HUMANITARNE POMOĆI, STIPENDIJA I KREDITA UČENIKA I STUDENATA, HRANARINA SPORTISTA AMATERA I PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA PO OSNOVU SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ BOLESTI.