Oblast građevinarstva je pretrpela brojne izmene počev od Januara ove godine, a dodatne izmene su uvedene i od Jula.

Ukoliko vršite promet iz oblasti građevinarstva, vrlo je važno da budete upućeni u Član 10.

 

Ne samo kao izvođači radova, već i kao investitori i primaoci usluga.

Možda ste planirali da fakturišete radove bez PDV-a, međutim ispostavi se da Vaš promet više nije oslobođen PDV-a po članu 10.

To je slučaj sa današnjom temom, isporuka i ugradnja pojedinačnih klima uređaja.

Čak i da je vrednost isporučenih i ugrađenih klima uređaja viša od 500.000,00 morate fakturisati sa PDV-om.

Isporuka i ugradnja centralnih klimatizacionih sistema ili sistema za etažno grejanje, sa druge strane,

spada u promet iz oblasti građevinarstva i ukoliko je vrednost viša od 500.000,00 takav promet je oslobođen obračuna i plaćanja PDV-a.