Bavite se pružanjem usluga iz oblasti građevinarstva?

Izvodite molersko-fasaderske radove, postavljate elektroinstalacije, ugrađujete stolariju, postavljate podne i zidne obloge, rušite objekte i pripremate gradilište?

U tom slučaju, član 10. stav 2. tačka 3. je neizbežna napomena na Vašem računu i podrazumeva da možete izdavati račun za Vaše usluge bez PDV-a, ali pod dva uslova:

1. Da je vrednost izvršene usluge veća od 500.000 dinara

2. Da ste i Vi i primalac usluge u sistemu PDV-a.

Kada Vam knjigovođa kaže da morate izdati račun sa PDV-om to znači da jedan od gore navedenih uslova nije ispunjen.

Napominjemo da je sektor građevinarstva bio podležan velikom broju izmena, a imajući u vidu kompleksnost usluga i raznovrsnost okolnosti pod kojima se te usluge pružaju, nije suvišno reći da je ovaj tekst opšta smernica ka primeni člana 10. i da se u praksi zahteva pažljiv pristup i oprezno tumačenje, prilikom svakog pojedinačnog prometa.

Još jedan razlog da budete u kontaktu sa Vašim knjigovođom!